Bacelor Perakaunan (Kepujian) | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM
» PROGRAM » PRASISWAZAH » Bacelor Perakaunan (Kepujian)

Bacelor Perakaunan (Kepujian)


 

Bacelor Perakaunan (Kepujian)


Latar Belakang:

     

Bacelor Perakaunan (Kepujian) mula ditawarkan pada tahun 1985. Matlamat utama program Bacelor Perakaunan (Kepujian) adalah untuk melahirkan sumber manusia yang beretika, profesional dan kompeten dengan kemahiran dan berkebolehan dalam bidang perakaunan untuk memenuhi perkembangan dan keperluan semasa negara. Program ini mendapat pengiktirafan institusi tempatan dan institusi antarabangsa.

Institusi Tempatan:

  • Institut Akauntan Malaysia (MIA) melalui Jadual 1, Akta Perakaunan 1967
  • Malaysian Institute of Public Accountants (MICPA)

 

Institusi Antarabangsa:

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
  • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
  • Chartered Accountants Australia & New Zealand (CA-ANZ)
  • Certified Public Accountants (CPA) (Australia)

 

 

Jumlah Kredit Bergraduat

 

137 Jam Kredit / Credit Hours

* Kursus Universiti (20 kredit)

* Kursus Teras (102 kredit)

* Kursus Elektif (15 kredit)

 

Tempoh Pengajian

  8 Semester (4 Tahun)
     
Matlamat Program  

Melahirkan akauntan / pakar kewangan yang berpengetahuan dalam bidang perakaunan, kreatif dan mempunyai pemikiran kritikal.

 

Menghasilkan akauntan / pakar kewangan yang beretika dan profesional dalam membuat keputusan dan mengurus organisasi.

 

Melahirkan akauntan yang bertauliah dan berdaya saing dalam pelbagai bidang.

 

Buku Panduan Program

 

Klik di sini untuk maklumat lanjut

 

Pengiktirafan Badan Profesional 

 

   

   

 

Prospek Kerjaya Graduan

 

Eksekutif Akaun 

Penganalisis Data

Auditor

Pegawai Cukai

Pegawai Bank

 
     

Kemaskini:: 22/08/2023 [syazmer]

PERKONGSIAN MEDIA

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697777
-
SXEQCAM~