| SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM

Staf fakulti boleh mengakses ke pautan di bawah untuk capaian mudah.;

 

 

 

 

 

 

UPM Alumni Intelligent System merupakan sebuah laman portal alumni yang akan dibangunkan oleh Pusat Alumni untuk mengumpul dan mengemaskini data dan profil alumni UPM secara lebih komprehensif dan efisien. Laman portal ini bertujuan untuk memastikan maklumat dan profil alumni sentiasa bersifat terkini, aktif dan mudah untuk dihubungi bagi tujuan hebahan dan publisiti pelbagai aktiviti/ program anjuran UPM.

Buat masa kini, para alumni boleh mengemaskini maklumat diri di sini DAFTAR ALUMNI.

 

 

Maklumat Program Prasiswazah
 
1. Program Yang ditawarkan :
i  ) Bacelor Ekonomi
ii ) Bacelor Perakaunan dan Kewangan
iii) Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 
2. Syarat Am Kemasukan dan Syarat Khas Program:
 
Calon Dalam Negara
i)  Lepasan Matrikulasi
ii) Lepasan STPM
iii)Lepasan Diploma
 
Calon Luar Negara
i)   Syarat Kemasukan
ii) Syarat Khas Program
 
Buku Panduan Prasiswazah 2018/2019
 
MAKLUMAT PENGAJIAN SISWAZAH
 
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan menawarkan dua (2) jenis program di peringkat Pascasiswazah iaitu Program Secara Kerja Kursus dan Program secara Penyelidikan. Secara amnya, program / bidang yang ditawarkan mengikut peringkat pengajian adalah seperti berikut; 
 
Program secara Kerja Kursus: 
1. Master Ekonomi
2. Master Keusahawanan
3. Master Kewangan
 
Program secara Penyelidikan :
1. Master Sains (MSc)
2. Doktor Falsafah (PhD)
 
Bidang pengajian yang ditawarkan di bawah program secara penyelidikan boleh merujuk di sini
 

Permohonan kemasukan boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia (www.sgs.upm.edu.my).

 

 

B1614615920