Kumpulan Akademik (Perakaunan Dan Kewangan) | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM
» Kumpulan Akademik (Perakaunan Dan Kewangan)

Kumpulan Akademik (Perakaunan Dan Kewangan)

PROFESOR


 
Bany Ariffin Amin Noordin, DBA
Profesor / Dekan
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Finance
Tel   : +603-9769 7600 / 7735              No. Bilik : A203
Emel: bany@upm.edu.my
Google Scholar : A.N. Bany -Ariffin 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7127-467X
Scopus Id : 25227216500 /36129793700

 
Ong Tze San, Ph.D
Profesor
B.Accountancy (UPM), MBA (UPM), Ph.D. (Leeds,UK)
Bidang Kepakaran : Management Accounting, Corporate Performance Management, Corporate Governance,Sustainability
Tel   : +603-9769 7571              No. Bilik : A332
Emel: tzesan@upm.edu.my
Scopus ID : 22135961200
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7756-9404
Google Scholar : tzesan ong

 
 

PROFESOR MADYA


   
Ahmad Fahmi Sheikh Hassan, Ph.D
Profesor Madya / Penyelaras Bidang Siswazah (Perakaunan dan Kewangan)
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Islamic Banking, Corporate Governance, Financial Accounting
Tel   : +603-9769 7270              No. Bilik : E225
Emel:  ahmadfahmi@upm.edu.my
ORCID : http://orcid.org/0000-0002-5240-8054
Google Scholar : Ahmad Fahmi Sheikh Hassan
Scopus ID: 57188835401

 
Fakarudin Kamarudin, PhD
Profesor Madya
M.Sc. (UPM), Ph.D.(UPM)
Bidang Kepakaran : Finance
Tel   : +603-9769 7694                                No. Bilik : A231
Emel:  fakarudin@upm.edu.my
Google Scholar : Fakarudin Kamarudin
Scopus ID: 55849977300
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8180-1173
[Muat turun CV]

 
Hasri Mustafa @ Abdul Razak, PhD
Profesor Madya
MBA (UUM), Ph.D. (Wollongong), CFiA (MIA), MIM-CPT (MIM)
Bidang Kepakaran : Accounting Information System
Tel   : +603-9769 7640                               No. Bilik : E205
Emel: hasyie@upm.edu.my
ORCID : http://orcid.org/0000-0001-9858-2093
Scopus ID: 35435553400
Google Scholar : 

 
Fauziah Mahat, Ph.D
Profesor Madya
Bidang Kepakaran : Risk Management & Insurance, Finance and Islamic Finance
Tel   : +603-9769 7749                         No. Bilik : D103
Emel: f_mahat@upm.edu.my
Scopus ID : 23501771100
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3429-9966
Google Scholar : Fauziah Mahat

 
Mazlina Mustapha, Ph.D
Profesor Madya 
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Audit, Audit & Corporate Governance, Management Accounting, Accounting Education
Tel   : +603-9769 7599 / 7636                No. Bilik : A213
Emel:  mazlina@upm.edu.my
Scopus : 39361901200
Google Scholar : Mazlina Mustapha
ORCID:http://orcid.org/0000-0003-2919-4622

 
Nazrul Hisyam Ab Razak, Ph.D
Profesor Madya
B.A.(Hons.)(DMU,Leicester,UK), MBA(UM), Ph.D.(UM)
Bidang Kepakaran : Finance, Corporate Governance
Tel   : +603-8947 1634                                No. Bilik : A302
Emel: nazrul@upm.edu.my
Scopus ID : 55851595800
Google Scholar : Nazrul Hisyam Ab Razak

 
Nur Ashikin Mohd Saat, Ph.D
Profesor Madya
B.A.(Hons.), M.Sc. (Lancaster Univ., UK), Ph.D.( Cardiff), ACCA (Affiliate)
Bidang Kepakaran : Corporate Reporting, Corporate Governance, Accounting Standards
Tel   : +603-9769 7786                                No. Bilik : A210
Emel: shikinms@upm.edu.my
ORCID : http://orcid.org/0000-0002-9076-4375
Scopus ID : 56410913600 

 
Ridzwana Mohd Said, PhD
Profesor Madya / Ketua Program (Bacelor Perakaunan)
B.Acctg,M. Acctg ( UitM), Ph.D. (IIUM)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting, Corporate Social and Environmental Reporting, Sustainability Reporting.
Tel   : +603-9769 7747                                 No. Bilik : A233
Emel: ridzwana@upm.edu.my
Scopus ID : 55637863700
Google Scholar : Ridzwana Mohd Said
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5395-9344 

 
 

PENSYARAH KANAN


 
Datin Amalina Abdullah, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.A (Hons)(De Monfort Univ.,Leicester), MBA (UPM), Ph.D. (UPM) , CFiA (MICPA)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting, Management Accounting, Financial Management
Tel   : +603-9769 7702                                No. Bilik : E233
Emel:  amalina@upm.edu.my
Scopus ID: 56890470000
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3130-1386
Google Scholar: A. Abdullah

 
Aslam Izah Selamat, Ph.D
Pensyarah Kanan / Penolong Dekan (Pendigitalan)
B.Sc. (Indiana), MCom (Adv)(Qld), Ph.D. (UPM)
Bidang Kepakaran : Finance
Tel   : +603-9769 7249                                 No. Bilik : A328
Emel:  aslamizah@upm.edu.my
Scopus : 55669742400
Google Scholar : Aslam Selamat
ORCID: 

   
Asna Atqa Abdullah, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Sc. (Econs)(Buckingham,UK), M.P.A (VUT, Australia), Ph.D. (UKM), CPA (Australia)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting, Financial Reporting, Audit
Tel   : +603-9769 7872                                No. Bilik : D009
Emel:  asnaatqa@upm.edu.my
Scopus : 56890465800
Google Scholar : Asna Atqa Abdullah

 
Haslinah Muhamad, Ph.D
Pensyarah Kanan
Bac. Accountancy (UPM), Master Edu. Tech. (UPM), Ph,D (UPM)
Bidang Kepakaran : Accounting Education, Financial Accounting, Management Accounting, Accounting for Public Sector
Tel   : +603-9769 7740                                   No. Bilik : A118
Emel: hasm@upm.edu.my
Scopus ID : 56765787500
Google Scholar : Haslinah Muhamad
ORCID : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9223-5610

 
Jalila Johari, PhD
Pensyarah Kanan
B.Sc.(Hons)(Hull,UK), MPA (Vut, Aust), Ph.D. (UM)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting and IFRS, Corporate Governance, Management Accounting
Tel   : +603-9769 6921                                No. Bilik : A126
Emel: jjohari@upm.edu.my
Scopus ID : 57211312747
Google Scholar : Jalila Johari
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-9887-626X

 
Lau Wei Theng, PhD
Pensyarah Kanan
B.Eng.(UTM), MBA (UPM), Ph.D. (UPM)
Bidang Kepakaran : 
Tel   : +603-9769 7935                                      No. Bilik : E231
Emel: lwtheng@upm.edu.my
Scopus ID: 57194140662/57207457002
Google Scholar : 

 
Lau Yeng Wai, PhD
Pensyarah Kanan
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Management Accounting, Accounting Information System, Information Technology
Tel   : +603-9769 7873                                No. Bilik : D007
Emel: wai_ly@upm.edu.my
Google Scholar : Yeng Wai Lau
Scopus ID: 25947544600

   
Matemilola Bolaji Tunde, PhD
Felo Pengajar
B.Sc.(Finance)(Lagos), M.Sc.(UPM), Ph.D.(UPM)
Bidang Kepakaran : Finance
Tel   : +603-9769 6948                            No. Bilik : A202
Emel: matemilola@upm.edu.my
Google Scholar : Matemilola B. T
Scopus ID: 54941272500

 
Mohamed Hisham Dato Haji Yahya, DBA
Pensyarah Kanan
BSEE (Texas), MBA (Ohio), DBA (UKM)
Bidang Kepakaran : Financial Markets, Financial Management, Deravativef, Banking
Tel   : +603-9769 7758                                No. Bilik : A229
Emel: mohdhisham@upm.edu.my
Scopus ID : 56642625100

 
Mohammad Noor Hisham Osman, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Com.(UNE), M.Acc. (UKM), Ph.D. (UPM)
Bidang Kepakaran : Going Concern Opinion, Management Accounting
Tel   : +603-9769 7746                                  No. Bilik : E206
Emel: mhisham@upm.edu.my
Scopus ID: 57191345458
Google Scholar : Mohammad Noor Hisham Osman

 
Norhuda Abdul Rahim, PhD
Pensyarah Kanan
BBA (UUM), MBA (UKM), Ph.D. (Stirling)
Bidang Kepakaran : Finance, Corporate Governance, Capital Market
Tel   : +603-9769 7739                              No. Bilik : A230
Emel: huda@upm.edu.my
Scopus ID : 56016891700/57193120925
Google Scholar : Norhuda Abdul Rahim
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-6066-3701

 
Normaziah Mohd Nor, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.FE (MMU), M.Sc (UPM), Ph.D. (Twente, Netherlands)
Bidang Kepakaran : Finance, derivative and risk management
Tel   : +603-9769 7618                                No. Bilik : D108
Emel: mazzziah@upm.edu.my
Scopus ID: 57416746000
Google Scholar : Normaziah Mohd Nor

 
Rosmila Senik, Ph.D
Pensyarah Kanan
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Management Accounting, Accounting Information System, Financial Acounting
Tel   : +603-9769 7762                                 No. Bilik : A234
Emel: rosmilasenik@upm.edu.my
Scopus ID: 35213841200
Google Scholar : rosmila senik

 
Sabarina Mohammed Shah, Ph.D
Pensyarah Kanan
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Financial Acounting, Audit and Governance
Tel   : +603-9769 7756                                  No. Bilik : D104
Emel: sabarina@upm.edu.my

 
Saidatunur Fauzi Saidin, PhD
Pensyarah Kanan
B.Acc (UPM), M.A. (USM), Ph.D (USM) 
Bidang Kepakaran : Corporate Governance And Financial Reporting
Tel   : +603-9769 7016                                 No. Bilik : D111
Emel: saidatunur@upm.edu.my
Scopus Id: 56028311500
Google Scholar : Saidatunur Fauzi Saidin
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6855-585X

 
Saira Kharuddin, Ph.D
Pensyarah Kanan / Penolong Dekan (Alumni dan Perhubungan Pelajar)
Bachelor of Accounting (Hons.) (UNITEN), Master of Science (Accounting)(UPM),Ph.D. (Accounting)(IIUM).
Bidang Kepakaran : Management Accounting, Environmental Accounting and Ethical Behaviour
Tel   : +603-9769 7709                             No. Bilik : A212
Emel: saira@upm.edu.my
Scopus ID: 56862170300
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=T-MpwI0AAAAJ 
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-2503-830X

 
Siti Manisah Ngalim, Ph.D
Pensyarah Kanan
BA (Hons.)(Lancaster), MBA (Acc.)(UM), Ph.D (UKM)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting
Tel   : +603-9769 7773                                No. Bilik : A330
Emel: siti@upm.edu.my
ORCID: 55650811500
Google Scholar : Siti Manisah Ngalim
Scopus ID: 55650811500

 
Siti Zaidah Turmin, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Acctg, M.Acctg (UKM), Ph.D. (IIUM)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting
Tel   : +603-9769 7743                                   No. Bilik : A211
Emel: zaidah@upm.edu.my
Scopus ID: 55979941100

 
Soh Wei Ni, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Economics (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UPM)
Bidang Kepakaran : Finance, Finance Accounting
Tel   : +603-9769 7785                                     No. Bilik : A324
Emel: sohweini@upm.edu.my
Scopus ID: 56185169500
Google Scholar : Soh Wei ni

 
Datin Yusniyati Yusri, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Acctg (UKM), M.Acctg (UiTM), Ph.D. (USM) 
Bidang Kepakaran : Financial Accounting, Management Accounting, Corporate Reporting and Taxation
Tel   : +603-9769 7708                                     No. Bilik : A217
Emel: atieyy@upm.edu.my
Scopus ID: 57119908100
Google Scholar: Yusniyati Yusri
ORCID : 0000-0003-4785-8533

 
Zaidi Mat Daud, Ph.D
Pensyarah Kanan
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran : Public Sector Accounting
Tel   : +603-9769 7718                                     No. Bilik : A218
Emel: mrzaidi@upm.edu.my
Scopus ID: 26433177500
Google Scholar : Zaidi Mat Daud

 
Zariyawati Mohd Ashhari, Ph.D
Pensyarah Kanan
B.Acctg, M.Sc, Ph.D(UPM)
Bidang Kepakaran : Corporate Finance, Micro Finance, Banking
Tel   : +603-9769 7710                                     No. Bilik : A314
Emel: zariyawati@upm.edu.my
Scopus ID: 36125681800
Google Scholar : Zariyawati Mohd Ashhari

 
 

PENSYARAH


 
Puan Nor' Aishah Mohd Syawal
Pensyarah 
Master of Science in Accounting And Finance (Stirling)
Bidang Kepakaran : Accounting, Finance
Tel   : -                                                         No. Bilik : D010
Emel: noraishah@upm.edu.my

 
Puan Maswati Abd Talib
Pensyarah 
B.Sc. (PennState USA), MBA ( Ohio, USA)
Bidang Kepakaran : Financial Accounting
Tel   : +603-9769 7725                                  No. Bilik : E226
Emel: maswati@upm.edu.my
ORCID: 56890890600

 

 

 

Kemaskini:: 18/05/2023 [syazmer]

PERKONGSIAN MEDIA

SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697777
0397697777
-
BWGBQA:16:35