GPSPE | UPM SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
» RESEARCH » GRANTS » GPSPE

GPSPE

     
   

Geran Penyelidikan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (GPSPE) merupakan geran bantuan khas Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE) diberikan kepada pegawai akademik (pensyarah/pegawai penyelidik) yang layak sebagai inisiatif menggalakkan penyelidikan bagi tujuan mencapai indeks Pencapaian Utama (KPI) yang ditetapkan oleh pihak Universiti.


 
   
 

Bidang

 
 •  Ekonomi
 •  Kewangan
 •  Perakaunan
 •  Ekonomi Perniagaan
 •  Perniagaan dan Pemasaran
 •  Polisi dan Undang-Undang
 •  Keusahawanan, Hospitaliti & Pelancongan
 •  Lain-lain yang berkaitan
  
       
 

Kelayakan Pemohon

 
 • Ketua Penyelidik mestilah pegawai akademik (pensyarah/pegawai penyelidik) Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM yang berjawatan tetap atau kontrak. Tutor tidak layak memohon sehingga dilantik ke jawatan sebagai pensyarah;

 • Pegawai akademik yang bercuti belajar dan cuti sabatikal (luar dan dalam negara yang melebihi tempoh 6 bulan) tidak dibenarkan membuat permohonan, tetapi boleh menjadi ahli dalam kumpulan penyelidikan tersebut;

 • Pegawai akademik bukan warganegara, dimestikan mempunyai penyelidik bersama di kalangan pegawai akademik warganegara Malaysia dan berjawatan tetap;

 • Pemohon yang tempoh perkhidmatan kurang daripada satu (1) tahun dimestikan mempunyai penyelidik bersama di kalangan pegawai akademik warganegara Malaysia dan berjawatan tetap;

 • Mempunyai sekuranya-kurangnya dua (2) penerbitan sama ada Jurnal Berindeks (CIJ) atau Jurnal Tidak Berindeks (Non CIJ) atau Buku atau Bab Dalam Buku dalam tempoh tiga (3) tahun terkini;

 • Pemohon hanya dibenarkan mengetuai satu (1) projek sahaja dan hanya satu (1) permohonan projek akan diperakukan untuk geran ini;

       
 

Nilai Geran

 

Minimum RM5,000.00 dan Maksimum RM20,000.00

       
 

 

Fasa Permohonan  .

   
Fasa 1  
  Tarikh Permohonan : 1 - 31 Mac
  (Nota: Selepas tarikh ini permohonan akan dibawa ke fasa 2)
  Proses Permohonan : April – Jun
  Makluman Keputusan : Julai
     
Fasa 2  
  Tarikh Permohonan : 1 - 31 Ogos
  (Nota: Selepas tarikh ini permohonan akan dibawa ke fasa 1 tahun berikutnya)
  Proses Permohonan : September – November
  Makluman Keputusan : Disember
     
     
 

Tatacara Permohonan 

 
Pemohon perlu emel dokumen lengkap berikut kepada pegawai yang bertanggungjawab            di Pejabat  Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi):
 
 1) Borang Permohonan;
 2) Jadual Perbatuan dan Carta Gantt;
 3) CV Ketua Projek dan Penyelidik Bersama; dan
 4) Salinan abstrak/muka hadapan penerbitanbagi tempoh tiga(3) tahun.
 
 

Garis Panduan Permohonan

  .Garis Panduan Permohonan Geran boleh dicapai DI SINI
 

Borang Permohonan

 
.Borang Permohonan boleh dicapai DI SINI
 
.Borang Permohonan (Khas) boleh dicapai DI SINI
 
.Borang Permohonan Bayaran Penerbitan Jurnal (GPSPE) boleh dicapai DI SINI
 
 
 

Pegawai Yang Bertanggungjawab  

 
Puan Hazwani Amalina Che Ghani      
hazwani@upm.edu.my    
03-9769 7579    
     
Puan Nurrul Naim Noordin    
nurrulnaim@upm.edu.my    
03 97697763    
       
 

 

 

 

Updated:: 04/04/2024 [asyikeen]

MEDIA SHARING

UPM SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697777
-
SXFbEAD~