PENYELIDIKAN | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM

» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

 

 

Konsep penyelidikan boleh didefinisikan secara jelas bersama elemen penyelidikan yang terkandung di dalamnya. Penyelidikan, dalam pengertian paling asas ialah penerokaan yang cukup mendalam tentang satu subjek untuk mengetahui intipatinya atau sesuatu aspek yang tidak pernah dilihat mahupun disaksikan sebelum ini. Oleh itu, penyelidikan boleh ditakrifkan sebagai sistem saraf pusat untuk proses perolehan pengetahuan. Bagi  universiti, yang pengetahuan adalah sebab utama kewujudannya, kajian dan penyelidikan merupakan wadah paling penting, serta mampu memberikan pengalaman pembelajaran paling berharga.

 

 

Research: The Distance Between an Idea and Its Realizations

 

 

 

 

 

 

 

  .

 

B1615081499