JARINGAN | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI UPM

» JARINGAN

JARINGAN

Jaringan Industri dan Masyarakat memainkan peranan penting dalam memastikan jalinan yang berterusan antara industri, masyarakat dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan.

Selaras dengan keperluan dan mandate dari Naib Canselor UPM, JINM diwujudkan untuk mempertingkatkan dan menyelaras hubungan jalinan di peringkat fakulti dengan industry dan masyarakat dalam usaha memantapkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran di samping menjalin hubungan strategik dengan industry melalui MoU dan MoA.

PENGENALANRantaian kerjasama fakulti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan...selanjutnya...
PENGENALAN Dalam usaha mendukung matlamat UPM untuk menjadi Universiti tersohor yang sentiasa...selanjutnya...
Ditubuhkan pada tahun 2013, Unit Pembangunan Eksekutif dan Jaringan Industri (EDIL), adalah sebuah...selanjutnya...
Permohonan lawatan oleh sekolah/universiti/industri dalam dan luar negara ke Fakulti Ekonomi dan...selanjutnya...
B1614352389