CORPORATE CONNECTION | SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS
» ABOUT US » CORPORATE CONNECTION

CORPORATE CONNECTION

 

 

List of corporate information and material:-

 

. .

FEP corporate slide

UPM corporate slide

PEJABAT DEKAN

 

Jawatankuasa Mesyuarat Jemaah Fakulti

YBhg. Dekan - Pengerusi

Encik Amirudin Abd Aziz (Timbalan Pendaftar) - Setiausaha 1 

Puan Nurzatul Hakimah Mahmud Mahayudin - Setiausaha 2

Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan FEP

YBhg. Dekan - Pengerusi

Encik Amirudin Abd Aziz (Timbalan Pendaftar) - Setiausaha 1

Cik Nur Nadjla Ahmad Razei - Setiausaha 2

Jawatankuasa Pengurusan Sumber Manusia

YBhg. Dekan - Pengerusi

Puan Syairinnie Abdul Ghapar – Setiausaha

 

 

Jawatankuasa Bertindak Pengurusan Kewangan Akaun

YBhg. Dekan - Pengerusi

Puan Masnita Haji Shaari – Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Jaminan Kualiti

Timbalan Pendaftar – Pengerusi

Encik Nazli Abbas - Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Infrastruktur dan Penyelenggaraan

Timbalan Pendaftar – Pengerusi

 Puan Munirra Khairudin - Setiausaha

 

 

Jawatankuasa Bertindak Sebutharga/Penilaian Teknikal Peringkat Fakulti

Timbalan Dekan

(Penyelidikan & Jaringan Industri dan Masyarakat) – Pengerusi

Timbalan Pendaftar – Setiausaha

 

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Timbalan Pendaftar – Pengerusi
Puan Siti Noor Fariza Mohd Yusoff – Setiausaha

 

Jawatankuasa Pemeriksaan Keselamatan

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Jaringan Industri dan Masyarakat) – Pengerusi

Timbalan Pendaftar – Setiausaha

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawatankuasa Bertindak Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Timbalan Pendaftar - Pengerusi

Cik Nur Nadjla Ahmad Razei – Setiausaha

 

Jawatankuasa Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT)

Timbalan Pendaftar – Komander Insiden

Puan Siti Noor Fariza Mohd Yusoff – Timbalan Komander / Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Pengurusan Aset dan Pelupusan

Timbalan Pendaftar – Pengerusi

Puan Dalina Kamarudin - Setiausaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK DAN PELAJAR)

Jawatankuasa Induk Akademik dan Hal Ehwal Pelajar

Prof. Madya Dr. Norashidah Mohamed Nor - Pengerusi

Puan Siti Noor Fariza Mohd Yusoff - Setiausaha

Jawatankuasa Bertindak Mobiliti

Dr. Nadzrul Hisyam Ab Razak – Pengerusi

Encik Mohd Salleh Asali – Setiausaha

 Jawatankuasa Bertindak Student Lifestyle

Dr. Norsiah Jaharudin (JPP) – Pengerusi

En Mohd Salleh Asali – Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Keusahawanan Dan Kerjaya

Puan Siti Rahayu Husin (JPP) - Pengerusi

Cik Nur Hanisah Shafie - Setiausaha

 

Jawatankuasa Laman Web

YBhg. Dekan - Pengerusi

Puan Nurzatul Hakimah Mahmud Mahayudin – Setiausaha

 

 Jawatankuasa Bertindak Latihan Industri

Prof Madya Dr. Ridzwana Mohd Said (JPK)- Pengerusi

 - Setiausaha

 

 

Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) - Pengerusi

Timbalan Pendatfar - Setiausaha

 

Prof. Madya Dr. Norashidah Mohamed Nor - Pengerusi

Puan Siti Noor Fariza Mohd Yusoff - Setiausaha

   
        

TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN & JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan dan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti

YBhg. Dekan - Pengerusi

Puan Dalina Kamaruddin - Setiausaha

 Jawatankuasa Bertindak Geran Kebangsaan & Antarabangsa (Kerajaan & Swasta)

Prof. Madya Dr. Ng Siew Imm (JPP) - Pengerusi

Puan Nurrul Naim Noordin – Setiausaha

Jawatankuasa Bertindak Jaringan Masyarakat (Kebangsaan & Antarabangsa)

Prof Madya Dr. Anuar Shah Bali Mahomed (JPP) – Pengerusi
Pn Nurul Munirah Abdul Hamid – Setiausaha

Jawatankuasa Bertindak Jaringan Industri (Kebangsaan & Antarabangsa)

Dr. Rosmah Mohamed (JPP) - Pengerusi

 Puan Nurul Munirah Abdul Hamid– Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak EDIL

Encik Neelamehan a/l Manickiam (JPP) – Pengerusi

Puan Nurzatul Hakimah Mahmud Mahayudin - Setiausaha

Jawatankuasa Bertindak Alumni

Dr. Rosmah Mohamed (JPP) – Pengerusi

Encik Mohd Yunus Mt Desa – Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Penerbitan

Prof. Madya Dr. Norashidah Mohamed Nor – Pengerusi

Puan Siti Azizah Yaacub - Setiausaha

 

 

 

 


 

TIMBALAN DEKAN (PENGAJIAN SISWAZAH DAN ANTARABANGSA)

Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti (JKPSF)

Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah & Antarabangsa)

 Cik Nur Nadjla Ahmad Razei – Setiausaha 

Jawatankuasa Bertindak Promosi

Prof. Madya Dr. Rusmawati Said - Pengerusi

 Puan Nurzatul Hakimah Mahmud Mahayudin - Setiausaha

 

Jawatankuasa Bertindak Hadiah Fakulti

(Pra Siswazah & Siswazah)

Prof. Madya Dr. Mazlan Hassan - Pengerusi

 Puan Dalina Kamarudin - Setiausaha

 

 

 

Updated:: 24/03/2020

MEDIA SHARING

C1597058965